Som värdar för Ideella trädgården står Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Ideell Arena och Riksidrottsförbundet. Om du vill kontakta oss når du oss här nedan.

Forum_logoTag_RGB72 en till storlek

Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning.

Följ oss på Facebook
Följ oss på twitter: @socialforum
www.socialforum.se

Heidi Sandberg samordnar hemsidan och du når henne enklast på heidi.sandberg@socialforum.se

Ideella arena

Ideell Arena utvecklar det strategiska ledarskapet i den ideella sektorn genom nyskapande program, kreativa mötesplatser och främjande av forskning.

Följ oss på twitter: @ideellarena 
www.ideellarena.se

Andreas Linderyd samordnar Ideella Trädgårdens mingel på tisdag morgon. Du når honom enklast på andreas.linderyd@ideellarena.se


RF är den samlade idrottsrörelsens medlemsorganisation som företräder idrotten såväl nationellt gentemot politiker och myndigheter som internationellt. RF banar också väg för idrotten i framtidsfrågor.

Följ oss på twitter: @RFidrotten
www.rf.se

Mattias Hjelmberg samordnar allt som har med bokning och fakturering att göra. Du når honom enklast på mattias.hjelmberg@rf.se