08.30-09.00 Frukostmingel med kaffe/te och smörgås 


09.00-09.45 Modiga samtal om demokrati – hur tar vi tillvara barn och ungdomars engagemang? (seminarium)

Vilken är ungas viktigaste valfråga, hur kan unga engagera sig och hur kan vi mobilisera oss för skapa förändring? Här lyfter vi barn och ungas perspektiv på skola, fritid, hälsa, demokrati och framtid med avstamp i Scouternas lägerledsrapport av barn och unga med barn och unga.

Medverkande:

 • Sarah Scheller, generalsekreterare, Raoul Wallenberg academy
 • Henrik Alm, ung talesperson Scouterna och ordförande i Raoul Wallenberg differencemakers

Arrangör: Scouterna, Raoul Wallenberg Academy, Sensus


10.00-10.45 Den förlorade generationen – minoritetspolitiska utmaningar och vägen framåt (seminarium)

Sverigefinnarna – Sveriges största nationella minoritet – har rätt till stöd för att skydda sitt språk och sin kultur men får ändå inte sina rättigheter tillgodosedda. Vad måste till för att uppnå förändring?

Medverkande:

 • Kaisa Syrjänen Schaal, senior policyrådgivare, Svenska kyrkan
 • Venla Odenbalk, verksamhetskoordinator, Sverigefinska ungdomsförbundet
 • Milla Järvelin, ung sverigefinne som växt upp i Sverige
 • Ella Turta, moderator, Sverigefinska ungdomsförbundet

Arrangör: Sverigefinska ungdomsförbundet, Sensus


11.00-11.45 Att orka leva ett hållbart liv – var och när samtalar vi om de existentiella frågorna i livet?  (seminarium)

Livet berör oss alla men var samtalar vi om det? Hur skapar vi tillfällena för att verkligen våga prata viktiga livsfrågor? Om det blir riktigt svårt vad gör vi då? Vilken kunskap behöver vi för att vara de medmänniskor vi vill vara? Våga prata om de verkligt existentiella frågorna!

Medverkande:

 • Inger Händestam, förbundsordförande, SPES, SuicidPrevention och Efterlevande Stöd
 • Marcus Eriksson, ungdomsansvarig, SPES, SuicidPrevention och Efterlevande Stöd
 • Lola Bodin, SAMS
 • Lillian Silfverduk, SAMS
 • Alfred Skogberg, SuicideZero

Arrangör: SPES och Sensus


12.00-12.45 Troende, tro och misstro mot tron (seminarium)

Under valåret har diskussioner om religiösa friskolor, böneutrop och religion tagit en allt större plats i debatten och i vårt samhälle. Hur ser vi på en av Sveriges mest ifrågasatta rättighet; religionsfriheten? Behöver den förankras till hur vårt samhälle ser ut idag?

Medverkande: 

 • Yasri Khan, generalsekreterare, SMFR
 • Peter Lööv Roos, samordnare interreligiösa frågor, Svenska kyrkan
 • Anna Ardin, diakon, Equmeniakyrkan
 • Hasnain Govani, handläggare religiösa minoriteter, Myndigheten för stöd till trossamfund
 • Ulrika Jonsson, moderator, Sensus

Arrangör: SMFR – Sveriges Muslimer för Fred och Rättvisa, Sensus

 


12.45 Lunchwraps serveras


13.15-14.00 Så bildar vi opinion i Sverige för demokratiskt utrymme internationellt

Många rapporter påvisar trenden av det åtstramade demokratiska utrymmet i världen. Alla påverkas, men kvinnor och personer i normbrytande eller minoritetsgrupper är särskilt utsatta. Hur kan civilsamhällsorganisationer i Sverige skapa nationell opinion för det demokratiska utrymmet internationellt?

Medverkande: 

 • Erik Lysén, Internationell chef för Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska kyrkan
 • Jakob Schwarz, Förbundsordförande, Svenska Kyrkans Unga
 • Sara Fallström, Internationell chef, IM – Individuell Människohjälp
 • Rosaline Marbinah, ordförande, LSU
 • Erik Halkjaer, Moderator

Arrangör: Svenska kyrkan, IM – Individuell Människohjälp, Svenska kyrkans unga och Sensus


14.15-15.00 Jämställt föräldraskap – i en relation och efter en separation (seminarium)

Som blivande föräldrar är det lätt att tappa greppet om jämställdheten. Det finns så många normer, regler och förväntningar hur en mamma ska vara för att hon är kvinna och hur en pappa ska vara för att han är man. Vi behöver syna normerna för att kunna leva jämställt.

Medverkande:

 • Marie Björk, journalist och författare till boken Vi ska ha barn: Handbok i jämställt föräldraskap
 • Christina Olsson, generalsekreterare, Sveriges Makalösa Föräldrar

Arrangör: Sveriges Makalösa Föräldrar och Sensus


15.00 Sensus bjuder på Kaffe/te och kaka


15.15-16.00 Att öka innanförskap genom idéburen innovation – Civilsamhället och offentliga aktörer i samverkan (seminarium)

Civilsamhällets aktörer är en viktig sektor för att öka innanförskap och bidra till FNs 17 hållbarhetsmål. Sociala innovationer är ett ofta återkommande begrepp i dessa sammanhang. Vilka modeller finns? Hur ska vi prioritera och hur kan vi samverka?

Medverkande

 • Robert Flognfeldt, företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen
 • Marie Sjödin, entreprenör, Casual priest
 • Christer Wik, enhetschef, Sensus
 • Per Lejoneke, 2Tango
 • Bosse Blideman, ordförande, Skoopi
 • Ayda Moayedzadeh, Moderator, handläggare för migration och idéburen innovation, Svenska kyrkan

Arrangör: Svenska kyrkan och Sensus


16.15-17.00 Hur händerna, mobilen och kunskap ger bättre utgångsläge vid bröstcancer (seminarium)

Varje timme får en kvinna besked om bröstcancer. Var femte kvinna struntar i sin mammografikallelse – ändå är det just tidig upptäckt som räddar liv. Hur kan fler som drabbas få ett bättre utgångsläge? Vad kan man själv göra, hur får man veta om man har ”täta bröst” och vad gör man då?

Medverkande: 

 • Susanne Dieroff Hay, ordförande, Bröstcancerförbundet

Arrangör: Bröstcancerförbundet och Sensus


17.15-18.00 Att bygga det nya landet – hur kan vi tillsammans bygga ett starkt inkluderande och antirasistiskt Sverige?

I valdebatten hörs allt högre toner. Det är stort fokus på invandringens kostnader, partierna bjuder över varandra i hårda tag, stängda gränser och populistiska utspel. Vi vill i detta samtal fokusera på lösningar. Vi som vill se ett starkt inkluderande och antirasistiskt samhälle hur ska vi göra?

Medverkande: 

 • Syed Latif, verksamhetsutvecklare, IM Innovation Hub
 • Aygül Lale Kabaca, utbildningsledare Mångkulturellt Centrum
 • Zana Muhammed, ordförande Ibn Rushd studieförbund
 • Moderator: Martin Nihlgård, Sverigechef IM. Fler medverkande under arbete

Arrangör: IM, Individuell Människohjälp och Sensus


18.00 Avslutsmingel

Arrangör: Sensus