08.30-09.00 Frukostmingel

Arrangör: Sensus studieförbund


09.00-09.45 Jämställd integration – mycket snack och lite verkstad när utrikesfödda kvinnor halkar efter

Trots ett 25 år gammalt riksdagsbeslut om jämställd integration visar Riksrevisionens rapport att utrikesfödda kvinnor står längre bort från arbetsmarknaden, har sämre kunskaper i svenska och får sämre utdelning på integrationspolitiska insatser än män. Vad kan göras för att vända utvecklingen?

Arrangör: Kvinna till kvinna och Sensus studieförbund

Läs mer seminariet här


10.00-10.45 Kan nyheter Svanenmärkas? Hur blir information motståndskraftig mot desinformation?

Vem kan man lita på i nyhetsflödena? Medvetet konstruerade falska nyheter gör källkritik till en svår uppgift. Med AI och Deep Fake, som i realtid ändrar direktsända TV-inslag blir utmaningen än större. Hur skapar vi tilltro till nyheter? Kan vi rejta, märka eller stämpla information?

Arrangör: Arbetets museum och Sensus studieförbund

Läs mer om seminariet här


11.00-11.45 Jämställt föräldraskap för ensamstående – hur undanröjer vi hindren? 

Snart blir Barnkonventionen lag, men för barn till ensamstående föräldrar finns det mycket kvar att göra när det gäller förutsättningarna i samhället. Inom vissa områden ligger lagstiftning och bidragsformer efter. Nu är det dags för politiker och myndigheter att agera.

Arrangör: Sveriges makalösa föräldrar och Sensus studieförbund

Läs mer om seminariet här


12.00-12.45 STOPPPPP – är demokratin hotad? 

Populism, Protektionism, Patriarkatet, Polarisering och Post-Truth. Fem framtida utmaningar för både Svenska kyrkan och samhället i arbetet för ett socialt hållbart samhälle. Vad hotar det demokratiska samhället? Hur växer mellanmänsklig tillit och respekt? Vad behövs för att STOPPPPP ska bli HOPP?

Arrangör: Svenska kyrkan och Sensus studieförbund

Läs mer om seminariet här.


12.45-13.30 Lunch
Arrangör: Sensus studieförbund


13.30-14.15 Går det att bli frisk och fri? – om ätstörningar och hur vi påverkar varandra 

Det finns många påverkande faktorer som gör att någon utvecklar en ätstörning, det beror i stort sett aldrig på en enskild orsak utan på samspelet mellan flera faktorer.

Arrangör: Frisk och Fri – Riksföreningen mot ätstörningar och Sensus studieförbund

Läs mer om seminariet här.


14.15-14.30 “Kaffikalas”

Arrangör: Sensus studieförbund


14.30-15.15 Skuld och skam – orsak och verkan på livet

Den psykiska ohälsan har ökat markant det senaste decenniet i Sverige. Mycket forskning mäter ohälsa men färre studier försöker ta reda på de bakomliggande orsakerna. Skam och skuld reglerar och gör att vi människor håller oss inom ramen för vad som vi ska och får göra.

Arrangör: SPES, Tjejzonen, Hjärnkoll, Sveriges makalösa föräldrar och Sensus studieförbund.

Läs mer om seminariet här.


15.15-15.30 “Kaffikalas”
Arrangör: Sensus studieförbund


15.30-16.15 Barnkonventionen och barns röst – om religionens roll kring behovet av existentiell tröst

I större utsträckning talas det om existentialism och andlighet i samhället idag. Klimatkrisen ger oss anledning att tänka på vår plats i världen. För barn och unga är de existentiella frågorna aktuella, den psykiska ohälsan ökar. Hur kan andliga samtal vara till hjälp och en metod för dessa frågor?

Arrangör: Svenska muslimer för fred och rättvisa, Svenska kyrkans unga och Sensus studieförbund

Läs mer om seminariet här.


16.30-17.15 Var dags rasism – vilket ansvar tar du och jag och civilsamhället för att motverka rasism? 

Rasismen finns överallt i samhället, ibland synlig, ibland diskret och omedveten. Hur mobiliserar vi oss mot rasismen på alla nivåer i samhället? Hur kan civilsamhället bättre bidra till ett antirasistiskt samhälle?

Arrangör: IM – Individuell människohjälp och Sensus studieförbund

Läs mer om seminariet här.


17.15-18.00 Avslutningsmingel
Arrangör: Sensus studieförbund