08.00-09.00 Makten, demokratin och civilsamhällets ansvar (civilsamhällesmingel)

På vilka sätt tar civilsamhället ansvar för det offentliga samtalet om demokratins utveckling i Sverige? Vi ger oss i kast med brännande frågor om makt och inkludering i ideella organisationer.

Medverkande: 

 • Håkan Johansson, professor, Lunds universitet
 • Maria Wetterstrand, särskild utredare

Arrangör: Ideell Arena, Riksidrottsförbundet, Forum – idéburna organisationer med social inriktning


09.30 – 10.30 Alkohol och våld – kan en restriktiv alkoholpolitik öka tryggheten? (seminarium)

Alkohol är den enskilt största faktorn bakom våld i samhället. En minskad alkoholkonsumtion är därför det enskilt effektivaste sättet att skapa ett tryggare samhälle med mindre våld. Hur ska det gå till och vilka synergivinster finns att hämta?

Arrangör: IOGT-NTO


11.00-12.00 Personlig assistans efter valet 2018 (seminarium)

Oron för den personliga assistansens utveckling är stor. Vilka frågor hamnar högst på agendan efter valet? Hur tänker partierna kring den personliga assistansen? Bör de som blivit av med assistansen de senaste åren få tillbaka den? Och vad händer med LSS-utredningen?

Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO


12.30-13.30 Överfulla garderober med oanvända resurser borde ge oss klimatångest. Hur främjas ökad användning? (seminarium inkl. lunch)

Att hållbarhet och konsumtion hänger tätt samman råder det ingen tvekan om. Svensken köper nästan ett nytt plagg i veckan, motsvarande 13 kilo nyproducerad textil per person och år. Våra beslutsfattare kan bidra till ett cirkulärt samhälle. Hur kan vi stimulera till ökad användning?

Medverkande:

 • Caroline Andermatt, vd, Myrorna
 • Kristina Yngwe, Miljöpolitisk talesperson, Centerpartiet
 • Ida Lemoine, vd, Beteendelabbet
 • Lars-Axel Nordell, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna
 • Annelie Nordström, Talesperson, Feministiskt initiativ

Arrangör: Myrorna


15.30-17.00 Nära liv, nära vård i 

14.00-15.00 Folkbildningens mötesplats för eldsjälar, nördar och pionjärer (seminarium)

Lokala är sammanhang allt viktigare. Hur skapar vi nya samarbeten mellan varandra och med andra? Hur skapar vi interaktiva strukturer, som överbryggar gapen mellan formella och informella system? Hur kan folkbildning, kultur, näringsliv och andra aktörer samverka kring samhällets utmaningar?

Medverkande: 

 • Åse Webeklint, ombudsman, ABF Skåne
 • Marie-Louise Lövgren, processledare
 • Maria Ward, ordförande kulturnämnden, Region Skåne

Arrangör: Skånes studieförbund i samverkan, Skånes folkhögskolor i samverkan, Region Skåne


15.30-17.00 Nära liv, nära vård i ett raplext samhälle – hur får vi det att funka i en alltmer digital vardag? (seminarium)

Digital teknik och nya organisatoriska lösningar gör hemmet till primär instans för människors behov av service, vård och omsorg. I en god och nära vård kommer detta innebära nya möjligheter, men även ökade krav. Men hur ska den digitaliserade samhälls- och vårdkontexten funka i människors vardag?

Medverkande:

 • Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, SKL
 • Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare av Samordnad utveckling för god och nära vård, Regeringen
 • Jesper Olsson, utredare, e-Hälsomyndigheten
 • Inger Ros, förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung
 • Lars Sandman, professor Prioriteringscentrum, Linköpings universitet
 • Lars Schenatz, vd, Tamro
 • Niklas Sundler, affärschef molntjänster, Axians
 • Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
 • Mats Olsson, framtidsstrateg, Karios Future
 • Ida Kåhlin, förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter

Arrangör: Sveriges Arbetsterapeuter, Kairos Future


17.30-18.30 Tillbaka till jobbet – hur vänder vi trenden av ökad psykisk ohälsa? (seminarium)

46 procent av alla sjukskrivningar kopplas till psykisk ohälsa, en ökning med 127 procent sedan 2011. På fem år har antalet kvinnliga akademiker som sjukskrivits på grund av stress tredubblats. Utöver nedsatt livskvalitet och stigmatisering för personen kommer ohälsan med stora samhällskostnader.

Medverkande:

 • Lena-Karin Erlandsson, Lektor och docent i Arbetsterapi, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad
 • Ida Kåhlin, Förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter
 • Kerstin Evelius, Nationell samordnare psykisk hälsa
 • Jimmie Trevett, Förbundsordförande med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, Riksförbundet för Mental och Social Hälsa
 • Anna-Lena Sörenson (S), Vice ordförande, Socialutskottet

Arrangör: Sveriges Arbetsterapeuter