17.00-18.00 Är ditt Agenda 2030-arbete verkligen hållbart? (seminarium)

Agenda 2030 beslutades av FN i september 2015. Då hade Världsbanken redan sagt sitt: Det krävs ett funktionshinderperspektiv i arbetet om målen ska nås. Det har snart gått tre år. Hur långt har Sverige kommit? Är vi en “champion state”? Lever vi upp till devisen “Leave no one behind”?

Arrangör: Lika Unika