08.30-09.30 Sveriges sämsta hälsa – vad gör nästa Regering? (seminarium)

Bara fyra procent av unga med funktionsnedsättningar är fysiskt aktiva, jämfört med 54 % för resten av befolkningen. Som en konsekvens är ohälsan upp emot 10 gånger sämre hos målgruppen. En förstudie konstaterar samhällshindren som måste undanröjas och av vem. Kan våra makthavare åtgärda samhällsproblemet?

Medverkande:

 • Gunilla Carlsson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Saila Quicklund, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Åsa Llinares Norlin, utredare, Parasport Sverige

Arrangör: Parasport Sverige


10.00-10.45 Vad vill S, M och C med idrotten? (seminarium)

Med 3,2 miljoner medlemmar är idrottsrörelsen en viktig del i samhället. Vad vill nästa regering med idrotten?

Medverkande:

 • Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet
 • Saila Quicklund, idrottspolitisk talesperson, Moderaterna
 • Per Lodenius, idrottspolitisk talesperson, Centerpartiet
 • Björn Eriksson, ordförande, Riksidrottsförbundet

Arrangör: Riksidrottsförbundet


11.00-11.45 Spring i benen – men var ska jag röra mig? (seminarium)

Den ökande hälsoklyftan är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Bara var tredje barn når de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet. Rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse. Men hur ska barnen få en möjlighet att få lämna stillasittandet och få rörelseförståelse?

Medverkande: 

 • Annika Strandhäll, socialminister, Socialdemokraterna
 • Gisela Nyberg, forskare, Karolinska institutet
 • Anders Erlandsson, operativ chef, Skanska
 • Cecilia Gyllenberg Bergfasth, ordförande kultur- och fritidsnämnden, Linköpings kommun
 • Björn Eriksson, ordförande, Riksidrottsförbundet
 • Göran Persson, avdelningschef, Boverket

Arrangör: Riksidrottsförbundet


12.00.-12.45 Hur svårt kan det vara? – Jämställdhet inom idrottsrörelsen (seminarium)

Trots att många organisationer säger sig arbeta med jämställdhet är det ofta svårt att se vilka resultat som detta arbete uppnår förutom höga mål och fina planer. Vad krävs för att jämställdhetsarbetet ska få fäste i en organisation? Hur skapas jämställdhet inom idrotten i praktiken?

Medverkande:

 • Agneta Gille, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Stefan Bergh, generalsekreterare, Riksidrottsförbundet
 • Kristiina Pekkola, förbundsordförande, Svenska Judoförbundet
 • Jesper Fundberg, utredare, Jämställdhetsmyndigheten
 • Malin Rönnblom, forskare, Umeå Universitet

Arrangör: Svenska Judoförbundet, Riksidrottsförbundet


13.30-14.30 Alla ska ha möjlighet till fysisk aktivitet hela livet (seminarium)

Forskning har visat att barn och ungdomar blir mer och mer stillasittande. Tjejer har ännu sämre rörelsekompetens än killar vilket leder till att de får sämre självförtroende i fysisk aktivitet och det bidrar till att de slutar idrotta.

Medverkande:

 • Musse Hasselvall, styrelseledamot, Svenska Budo & Kampsportsförbundet
 • Pilo Stylin, utbildare, Svenska Budo & Kampsportsförbundet
 • Matilda Frycklund, utbildare, Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Arrangör: Svenska Budo & Kampsportsförbundet


15.00-16.00 Är rätten till fysisk aktivitet och lek en klassfråga? (seminarium)

Fysisk aktivitet för barn och ungdomar ställs i dag inför en rad nya utmaningar, det kan handla om idrottens ojämna tillgänglighet och att ungas idrottsvanor styrs av socioekonomiska faktorer, något som resulterar i en låg aktivitetsnivå. Hur kan vi synliggöra samt motverka detta?

Medverkande:

 • Karin Thomasson, Ordförande Kultur- och fritidsnämnden, Östersunds kommun
 • Christina Heilborn, Programchef, Unicef Sverige
 • Marika Kehrer, Projektledare skola, Generation pep
 • Katarina Fahlén, Projektledare Alla barn har rätt, Svenska Skidförbundet
 • Charlotta Bürger Bäckström, Verksamhetsansvarig Alla på snö och Skidor vill, Svenska Skidförbundet

ArrangörSvenska Skidförbundet