09.15-10.30 Nationalismen och högerextremismen hot mot demokratin och jämställdheten i Sverige och Europa (seminarium)

Hjälper eller stjälper den digitala världen vår empatiska förmåga? Behövs empati mer idag än tidigare? Panelsamtal om hur unga påverkas av hat, rasism och propaganda på nätet. Kan vi skapa en motvikt till näthatet genom empati och källkritik?

Medverkande: 

 • Petra Tötterman, Generalsekreterare, Kvinna till Kvinna
 • Marika Griehsel, Journalist, Medieinstitutet Fojo
 • Alexandra Pascalidou, Journalist
 • Hanna Andersson, Projektledare, Medieinstitutet Fojo

Arrangör: Kvinna till Kvinna och Medieinstitutet Fojo


11.00-13.30 (inkl. lunch) Psykisk hälsa för unga – den viktigaste samhällsutmaningen

Folkhälsomyndighetens rapport visar att andelen 13- och 15-åriga flickor och pojkar som rapporterar återkommande psykosomatiska symtom har fördubblats sedan mitten av 1980-talet. Skolmiljön är en stor del av problemet och slutsatsen är att elevhälsan måste stärkas. Hur kan vi arbeta förebyggande?

Många unga drabbas av psykosomatiska symtom såsom sömnsvårigheter, nedstämdhet, irritation, nervositet, huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen och yrsel. Ungas psykiska ohälsa är en tickande bomb. Politiker och idéburna sektorn måste arbeta tillsammans med förebyggande insatser.

 • 11.00 Inledning
 • 11.10 Om barns och ungas utsatthet och vägar till förändring
 • 11.40 Hur kan samhället göra skillnad?
 • 12.00 Paus med lunch (inkl. prova på Mindfulness)
 • 12.35 S:t Lukas arbete med unga och psykisk hälsa samt chatten Unga Lukas
 • 12.55 Drömmen om det godas projekt “ Mitt lugn” riktar sig till ungdomar i
  gymnasieskolor runt om i landet
 • 13.15 Samtal om dagens program

Medverkande

Anne Marie Brodén, förbundsordförande S:t Lukas
Anne Marie Brodén
Tiina Heino
Emma Henriksson, orförande i socialutskottet (KD)
Kristina Nilsson, riksdagsledamot socialutskottet (S)
Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare SKL
Åsa Maj Jonzon
Marie Boris Möller, generalsekreterare
Ebba Gustafsson
Ewa Hildén, projektledare
Mikael Wahldén, Allmänna Arvsfonden
Lars Arrhenius, Barnrättsjurist och ordförande i Treskablinoll
Lisbeth Pipping, författare och föreläsare

Arrangör: St Lucas


14.00-15.00 Inga statliga pengar till extremism, ja visst, men hur bestäms vad som är extremism? (seminarium)

Två statliga utredningar har tillsats av regeringen för att lägga förslag om demokrativillkor för organisationer i civilsamhället. Skattepengar ska inte gå till organisationer som undergräver demokratin. Hur ska myndigheter i sin bidragsgivning bestämma att en organisation överträder villkoren?

Medverkande:

 • Ludvig Sandberg, Intressepolitiskt sakkunnig, Forum – idéburna organisationer med social inriktning
 • Daniel Lindvall, Huvudsekreterare, Demokrativillkorsutredningen
 • Stefan Attefall, Ordförande RIO, tidigare statsråd, Rörelsefolkhögskolornas riksförbund
 • Susanne Wallman-Lundåsen, forskare, Ersta Sköndals högskola
 • Anna Ardin, samtalsledare, Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Arrangör: Forum – idéburna organisationer med social inriktning


15.30-16.15 Integration angår alla – såhär kan civilsamhället ta större ansvar (seminarium)

Klyftor och segregation ökar och krafter som vill stänga in och stänga ute profilerar sig allt tydligare. Detta är förödande för den integration så många säger sig värna, och effekterna drabbar inte bara vissa utan angår alla. Civilsamhället har här en unik roll att agera.

Medverkande:

 • Ibrahim Baylan (S), samordnings- och energiminister
 • Johanna Jönsson, talesperson för migrationsfrågor, C
 • Göran Pettersson, Generalsekreterare, Forum – idéburna organisationer med social inriktning
 • Martin Ärnlöv, Generalsekreterare, Svenska Röda Korset
 • Stefan Bergh, Generalsekreterare, Riksidrottsförbundet
 • Helén Ottosson-Lovén, Generalsekreterare, Svenska Kyrkan
 • Elisabeth Dahlin, Generalsekreterare, Rädda Barnen
 • Thabo Motsieloa, moderator

Arrangör: Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen, Röda Korset och Svenska kyrkan


17.00-19.00 På människans uppdrag – om den idéburna sektorn som röstbärare, utförare och innovatör (seminarium)

Utan idéburen sektor står samhället stilla. De idéburna organisationerna bygger, påverkar, förändrar och driver samhället framåt – men var går gränsen mellan den offentliga sektorns samhällsansvar och den idéburna sektorns möjligheter att på sina villkor bidra till ett hållbart samhälle?

Medverkande:

 • Mattias Larsson, verksamhetschef, NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne
 • Lena Nyberg, generalsekreterare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Håkan Johansson, professor, Socialhögskolan Lunds Universitet
 • Gunilla Lundberg, verksamhetschef, IT-guide
 • Erik Lindell, utvecklingsstrateg, Furuboda
 • Linus Fasth, bostadspolitisk utvecklare, Hyresgästföreningen Norra Skåne