Fysiskt ligger Ideella trädgården på Birgers gränd 7 i Visby, med ingång genom ringmuren från Almedalen (parken). Välkommen! Från parken kan du se vår ingång och vår flagga.