Ideella trädgården talare

Vi bjuder på ett fantastiskt program som så många som 25 idéburna aktörer står bakom! Läs om alla seminarier och event för hela veckan här. I rullistan under Program kan du se schemat dag för dag och läsa lite mer om de olika eventen. Vi ses i Ideella trädgården 2017!


Söndag 2 juli

17.30-18.30 En stark motor för de mänskliga rättigheterna i Sverige (seminarium)
Arrangör: Lika Unika


Måndag 3 juli

08.00-09.00 Vad gör skärmen med ungas empati? (seminarium)
Arrangör: Teskedsorden och Raoul Wallenberg Academy

09.30-10.30 Spelar ändamålet eller syftet någon roll på den framtida spelmarknaden? (seminarium)
Arrangör: Riksidrottsförbundet och IOGT-NTO

11.00-12.00 Hur är folkbildningen en aktiv kraft i den regionala utvecklingen för målet “Det öppna Skåne 2030″? (seminarium)
Arrangör: Skånes studieförbund i samverkan

12.30-13.30 Assistansersättningen och den svenska modellen – ett krisläge (seminarium)
Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO

13.45-14.45 Nu bryter vi utanförskapet – civilsamhället bygger ett öppnare Sverige (öppet rundabordssamtal)
Arrangör: Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen, Röda Korset och Svenska Kyrkan

15.15-16.15 Är det krympande civilsamhället på väg hit? (seminarium)
Arrangör: Forum – idéburna organisationer med social inriktning

17.15-18.30 Hur lättar vi på antagningsstressen? (seminarium)
Arrangör: Sveriges Elevkårer


Tisdag 4 juli

07.45-09.00 Hur kan civilsamhället samverka i forskning och innovation? (seminarium)
Arrangör: IDEELL ARENA

09.15 – 10.30 Hållbarhet, jämställdhet, samhällsansvar – vad gör civilsamhället? (seminarium)
Arrangör: IDEELL ARENA

11.00-12.00 Rättspraxis eller politik – att förlora den personliga assistansen kan innebära en livskatastrof (seminarium)
Arrangör:Arbetsgivarföreningen KFO

12.30-13.00 Hela Sverige lever i landet inuti (seminarium)
Arrangör: Hela Sverige ska leva

13.00-15.00 Ska hela Sverige leva? (samtal)
Arrangör: Hela Sverige ska leva

15.30 Vad gör Emil Jensen i Ideella trädgården? (uppträdanden)
Välkommen till ett unikt framförande av artisten Emil Jensens nya verk i Ideella trädgården.

17.00-18.00 Från frånvaro till närvaro – Hur får vi en likvärdig skola för alla elever? (seminarium)
Arrangör: Sveriges Arbetsterapeuter, Attention och Autism- och Aspergerförbundet


Onsdag 5 juli

08.30-09.30 När ska maskulinitetens sista högborg rivas? (seminarium)
Arrangör: Riksidrottsförbundet

10.00-11.00 Lägre samhällskostnader och bättre åldrande med världen roligaste medicin(seminarium)
Arrangör: Riksidrottsförbundet

11.30-12.30 Boende är mer än bostäder – hur bygger vi den hållbara staden? (seminarium)
Arrangör: Riksidrottsförbundet

13.00-13.45 Lite ska man tåla, eller? Om hot och våld inom idrotten(seminarium)
Arrangör: Riksidrottsförbundet

14.30-15.30 Låt inte klyftorna växa. Hur kan föreningslivets kraft i utsatta områden bli ännu starkare? (seminarium)
Arrangör: Riksidrottsförbundet


Torsdag 6 juli

08.30 Frukostmingel med Sensus (Kaffe/te och smörgås)

09.00-09.45 Vem hjälper mig när jag inte orkar? Om att vara närstående till någon som har en ätstörning (seminarium)
Arrangör: Frisk & Fri, Sensus studieförbund

10.00-10.45 Att bemöta hat  – strategier för ett öppet samhälle (seminarium)
Arrangör: IM, Individuell Människohjälp, Civil Rights Defenders, Sensus studieförbund

11.00-11.45 Satir – en kamp mot makten eller om makten? (seminarium)
Arrangör: Sensus studieförbund, Arbetets museum

12.00-12.45 Hur ska samhället lösa stödet till efterlevande barn och unga? (seminarium)
Arrangör: SAMS, Randiga Huset, Sensus studieförbund

12.45 Sensus bjuder på lunch

13.15-14.00 Det minskande demokratiska utrymmet och rätten att vara fri att förändra
Arrangör: Svenska kyrkans internationella arbete, Sensus studieförbund

14.15-15.00 Skälen och själen bakom sjalen (seminarium)
Arrangör:  SMFR, Svenska Muslimer för fred och Rättvisa, Sensus studieförbund

15.00 Sensus bjuder på fika

15.15-16.00 Barnombud för barns bästa i samband med vårdnadstvist (seminarium)
Arrangör: Sveriges Makalösa Föräldrar, Sensus studieförbund

16.15-17.00 Vilka är välkomna? Ett samtal om hur vi skapar en inkluderande verksamhet (seminarium)
Arrangör:Scouterna, Sensus studieförbund


Fredag 7 juli

08.45-10.15 Psykisk hälsa – en rättighet för alla unga (seminarium, panelsamtal och mindfulness – se hela programmet under fliken Fredag 7 juli)
Arrangör: S.t Lukas