Foto: Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Välkommen till Ideella trädgården

Under Almedalsveckan 2016 arrangerar ideella organisationer seminarier och event i den Ideella trädgården. Organisationer från bland annat den sociala rörelsen, studieförbund och idrottsrörelsen kommer att finnas representerade i den Ideella trädgården och tillsammans kommer vi att bjuda på spännande samtal, utfrågningar av politiken, mingel och event. Allt för att sätta den ideella sektorn på kartan!